Rõ ràng + Logic NL: `3x-1/x` rút gọn sẽ được…

Rõ ràng + Logic
NL: `3x-1/x` rút gọn sẽ được…

2 bình luận về “Rõ ràng + Logic NL: `3x-1/x` rút gọn sẽ được…”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới