Rút gọn `2.3(2^2 +1)(2^4 +1)(2^8 +1)(2^16 +1)`

Rút gọn
`2.3(2^2 +1)(2^4 +1)(2^8 +1)(2^16 +1)`Viết một bình luận

Câu hỏi mới