Rút gọn các biểu thức sau a) 3x(3x-5)+4x-9x^2 b)(2x+3)^2+(2x-5)(2x+5)

Rút gọn các biểu thức sau
a) 3x(3x-5)+4x-9x^2
b)(2x+3)^2+(2x-5)(2x+5)

2 bình luận về “Rút gọn các biểu thức sau a) 3x(3x-5)+4x-9x^2 b)(2x+3)^2+(2x-5)(2x+5)”

 1. $a)3x(3x-5)+4x-9x^2$
  $=9x^2-15x+4x-9x^2$
  $=-11x$
  $b)(2x+3)^2+(2x-5)(2x+5)$
  $=4x^2+12x+9+4x^2-25$
  $=8x^2+12x-16$
  Chúc bạn học tốt !!!
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    a) 3x(3x-5)+4x-9x² 
  = 9x²-15x+4x-9x²
  = (9x²-9x²)-(15x-4x)
  = -11x
    b) (2x+3)^2+(2x-5)(2x+5)
  = 4x²+12x+9+4x²-25
  = (4x²+4x²)+12x+(9-25)
  = 8x²+12x-16

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới