Rút gọn phân thức sau: `(x^2 – x + y + xy)/(xy – y^2 + y – x)`

Rút gọn phân thức sau:
`(x^2 – x + y + xy)/(xy – y^2 + y – x)`Viết một bình luận

Câu hỏi mới