So sánh 2 số A và B A = 2011 . 2013 và B = 2012^2

So sánh 2 số A và B
A = 2011 . 2013 và B = 2012^2

2 bình luận về “So sánh 2 số A và B A = 2011 . 2013 và B = 2012^2”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
   $A = 2011 . 2013$
  $= (2012 – 1)(2012 + 1)$
  $= 2012^2 – 1 < 2012^2 = B$
  $\Rightarrow A < B$
  \text{____________________________}
  Áp dụng hằng đẳng thức số $3$:
  $(a – b)(a + b) = a^2 – b^2$
  $\color{red}{\text{#Vexi’s Return}}$

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  A = 2011 . 2013
  = (2012 – 1) . (2012 + 1)
  = 2012^2 – 1 < 2012^2 = B
  Vậy A < B
  Áp dụng hằng đẳng thức 3:
  a^2 – b^2 = (a – b) . (a + b)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới