sos mn cho tam giác ABC vuông tại A . vẽ AH vuông góc với BC tại H . biết AB= 15cm , BC = 25cm. a, tính AC và diện tích tam

sos mn
cho tam giác ABC vuông tại A . vẽ AH vuông góc với BC tại H . biết AB= 15cm , BC = 25cm.
a, tính AC và diện tích tam giác ABC ( diện tích tam giác = 1/2 chiều cao x đáy )
b, từ H vẽ HM vuông góc với AB tại M, HN vuông vuông góc với AC tại N. Chứng minh tứ giác AMHN là hình chữ nhật
c, trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD= AN. chứng minh tứ giác ADMH
d, gọi k là điểm đối xứng của B qua A. gọi I,E lần lượt là trung điểm của AH và BH chứng minh CI vuông góc với HKViết một bình luận

Câu hỏi mới