Tam giác ABC cân tại A, BC= 120 cm, AB=100 cm. Các đường cao AD và BE gặp nhau ở H a) Tìm các tam giác đồng dạng với tam giác

Tam giác ABC cân tại A, BC= 120 cm, AB=100 cm. Các đường cao AD và BE gặp nhau ở H
a) Tìm các tam giác đồng dạng với tam giác BDH
b) Tính độ dài HD, BH
c) Tính độ dài HE

1 bình luận về “Tam giác ABC cân tại A, BC= 120 cm, AB=100 cm. Các đường cao AD và BE gặp nhau ở H a) Tìm các tam giác đồng dạng với tam giác”

Viết một bình luận