Tập hợp số N có thuộc tập hợp số R k ?

Tập hợp số N có thuộc tập hợp số R k ?

2 bình luận về “Tập hợp số N có thuộc tập hợp số R k ?”

 1. – Tập hợp số N (số tự nhiên) có thuộc tập hợp số R (số thực)
  – Gth: Tập hợp R gồm:
  + Tập hợp Q (số hữu tỉ) gồm: Tập hợp Z (số nguyên) gồm tập hợp N (số tự nhiên)
  + Tập hợp I (số vô tỉ)
  $#Sheeney$
   

  Trả lời
 2. -Tập hợp số N có thuộc tập hợp số R vì:
  tập hợp N thuộc tập hợp Z ,tập hợp Z thuộc tập hợp Q mà tập hợp Q thuộc tập hợp R 
  ⇒tập hợp N thuộc tập hợp R
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới