Thực hiện các phép tính: a) -7×2(3x – 4y) b) (x – 3)(5x – 4)

Thực hiện các phép tính:
a) -7×2(3x – 4y) b) (x – 3)(5x – 4)Viết một bình luận

Câu hỏi mới