Thực hiện phép tính: [x+1/2(x-1)+3/x^2-1-x+3/2(x+1)]:x/x^2-1

Thực hiện phép tính: [x+1/2(x-1)+3/x^2-1-x+3/2(x+1)]:x/x^2-1

2 bình luận về “Thực hiện phép tính: [x+1/2(x-1)+3/x^2-1-x+3/2(x+1)]:x/x^2-1”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  ((x + 1)/(2(x – 1)) + 3/(x^2 – 1) – (x + 3)/(2(x + 1))) : x/(x^2 – 1) (ĐKXĐ : x ne 1; x ne -1; x ne 0)
  = ((x+1)^2/(2(x – 1)(x + 1)) + 6/(2(x – 1)(x + 1)) – ((x + 3)(x – 1))/(2(x – 1)(x + 1))) . ((x – 1)(x + 1))/x
  = (x^2 + 2x + 1 + 6 – x^2 – 2x + 3)/(2(x – 1)(x + 1)) . ((x – 1)(x + 1))/x
  = 10/(2(x – 1)(x + 1)) . ((x – 1)(x + 1))/x
  = (10(x – 1)(x + 1))/(2(x – 1)(x + 1) . x)
  = 5/x

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới