Thực hiện phép tính: `(2x-3) /(x+5)-(x-8) /(x+5) `

Thực hiện phép tính:
`(2x-3) /(x+5)-(x-8) /(x+5) `

2 bình luận về “Thực hiện phép tính: `(2x-3) /(x+5)-(x-8) /(x+5) `”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\frac{2x-3}{x+5}$ – $\frac{x-8}{x+5}$
  = $\frac{2x-3-x+8}{x+5}$
  = $\frac{x+5}{x+5}$
  =1
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới