Thực hiện phép tính giúp mik nhoa 5x^2(2x-3)

Thực hiện phép tính giúp mik nhoa
5x^2(2x-3)

2 bình luận về “Thực hiện phép tính giúp mik nhoa 5x^2(2x-3)”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới