Tìm x $x^{2}$-6x+8 …………………….

Tìm x
$x^{2}$-6x+8
…………………….

2 bình luận về “Tìm x $x^{2}$-6x+8 …………………….”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    x²-6x+8=0
  ⇔ x²-4x-2x+8=0
  ⇔ x(x-4)-2(x-4)=0
  ⇔ (x-2)(x-4)=0
  ⇔ $\left[\begin{matrix} x-2=0\\ x-4=0\end{matrix}\right.$
  ⇔ $\left[\begin{matrix} x=2\\ x=4\end{matrix}\right.$
  Vậy x ∈ {2;4}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    x^2 –  6x + 8 = 0
  <=> x^2 – 2x – 4x + 8 = 0
  <=> ( x^2 – 2x ) – ( 4x – 8 ) = 0
  <=> x ( x – 2 ) – 4 ( x -2) = 0
  <=> ( x -4 )(x-2) = 0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x-4=0\\x-2=0\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=4\\x=2\end{array} \right.\) 
  Vậy x ∈ { 4 ; 2 }

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới