tìm 2 số biết tổng là 10, hiệu là 4

tìm 2 số biết tổng là 10, hiệu là 4Viết một bình luận