tìm a để đa thức `2x^3 + 5x^2 – 3x + a` chia hết cho `x-1`

tìm a để đa thức `2x^3 + 5x^2 – 3x + a` chia hết cho `x-1`

2 bình luận về “tìm a để đa thức `2x^3 + 5x^2 – 3x + a` chia hết cho `x-1`”

 1. Giải đáp:
  Để A (x) chia hết cho B (x) thì giá trị của a = -4
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đặt A(x) = 2x^3 + 5x^2 – 3a + a
  Đặt B(x) = x-1
  Gọi g(x) là thương trong phép chia của A ( x ) cho B(x)
  -> Ta có : A ( x )  = ( x-1). g(x)+ r
  ->  r = A ( 1)
  = 2.1^3 + 5.1^2 – 3.1 + a
  = 4+ a
  Để A (x) chia hết cho B (x) thì dư bằng 0 
  -> 4+a=0 <=>a = -4
   Vậy để A (x) chia hết cho B (x) thì giá trị của a = -4

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới