tìm x biết 13-4x>5 thì x có giá trị là?

tìm x biết 13-4x>5 thì x có giá trị là?

2 bình luận về “tìm x biết 13-4x>5 thì x có giá trị là?”

Viết một bình luận