Tìm x, biết: 2x(x – 5) – x(3 + 2x) = 26.

Tìm x, biết:
2x(x – 5) – x(3 + 2x) = 26.

2 bình luận về “Tìm x, biết: 2x(x – 5) – x(3 + 2x) = 26.”

 1. 2x(x – 5) – x(3 + 2x) = 26
  2x. x + 2x. (– 5) – x. 3 – x. 2x = 26
  2x^2 – 10x – 3x – 2x^2 = 26
  (2x^2 – 2x^2) – (10x + 3x) = 26
  – 13x = 26
  x = 26 : (– 13)
  x = –2
  Vậy   x = -2.
   

  Trả lời
 2. Giải đápLời giải và giải thích chi tiết:
  2x(x-5) -x(3+2x) = 26
  ⇔ 2x^2 – 2x^2 – 10x – 3x = 26
  ⇔-13x = 26
  ⇔x = 26 : (-13)
  ⇔x=-2
  Vậy x=-2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới