Tìm x, biết: x^4 + 9x^2 = 6x^3 Giúp em với ạ

Tìm x, biết:
x^4 + 9x^2 = 6x^3
Giúp em với ạ

2 bình luận về “Tìm x, biết: x^4 + 9x^2 = 6x^3 Giúp em với ạ”

 1. x^4+9x^2=6x^3
  <=>x^4+9x^2-6x^3=0
  <=>x^4-6x^3+9x^2=0
  <=>x^2 .(x^2-6x+9)=0
  <=>x^2 .(x-3)^2=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x^2=0\\(x-3)^2=0\end{array} \right.\) 
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x-3=0\end{array} \right.\) 
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=3\end{array} \right.\) 
  Vậy x={0; 3} 

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  x\in{0;3} 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^4+9x^2=6x^3
  <=> x^4+9x^2-6x^3=0
  <=> x^2(x^2+9-6x)=0
  <=> x^2(x^2-6x+9)=0
  <=> x^2(x-3)^2=0
  <=> [(x^2=0),((x-3)^2=0):}
  <=> [(x=0),(x-3=0):}
  <=> [(x=0),(x=3):}
  Vậy x\in{0;3}
  $#NTT$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới