Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = $x^{2}$ – 4x +2022

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
A = $x^{2}$ – 4x +2022

2 bình luận về “Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = $x^{2}$ – 4x +2022”

 1. A=x^2-4x+2022
  =(x^2-4x+4)+2018
  =(x^2-2.x.2+2^2)+2018
  =(x-2)^2+2018
  Vì :
  (x-2)^2ge0AA x
  =>(x-2)^2+2018ge2018AA x
  =>Age2018
  Dấu “=” xảy ra khi :
  x-2=0
  <=>x=2
  Vậy GTNN của A=2018 khi x=2
  – Không có GTLN 
   

  Trả lời
 2. A=x²-4x+2022
  A=x²-4x+4+2018
  A=(x-2)²+2018
  Ta có (x-2)²≥0 $\forall$ x
  $\Rightarrow$ (x-2)² +2018≥2018 $\forall$ x
  Dấu = xảy ra khi x-2=0 (=)x=2
  Vậy GTNN của A=2018 khi x=2
  Bài này chỉ có gtnn chứ ko có gtln nha bạn
  @nguyenbidanh
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới