Tìm giá trị m để phương trình sau vô nghiệm: 4m(3x – 1) – 5(6x – 1) + 2(3x + 2) = 0

Tìm giá trị m để phương trình sau vô nghiệm:
4m(3x – 1) – 5(6x – 1) + 2(3x + 2) = 0Viết một bình luận