Tìm GTNN A= -5x ²+5x-2 B= x ²-2xy+y ²+100

Tìm GTNN
A= -5x ²+5x-2
B= x ²-2xy+y ²+100

1 bình luận về “Tìm GTNN A= -5x ²+5x-2 B= x ²-2xy+y ²+100”

 1. B=x^2-2xy+y^2+100
  =(x^2-2xy+y^2)+100
  =(x-y)^2+100
  Vì :
  (x-y)^2ge0AA x;y
  =>(x-y)^2+100ge100AA x;y
  Dấu “=” xảy ra khi :
  x-y=0
  <=>x=y
  Vậy GTNN của B=100 khi x=y

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới