Tìm m để hai phương trình sau tương đương: `2x +3 =0` và `(2x+3)(mx-1)=0`

Tìm m để hai phương trình sau tương đương: `2x +3 =0` và `(2x+3)(mx-1)=0`

1 bình luận về “Tìm m để hai phương trình sau tương đương: `2x +3 =0` và `(2x+3)(mx-1)=0`”

 1. Ta có: (2x + 3)(mx – 1) = 0
  <=> 2mx^2 – 2x + 3mx – 3 = 0
  <=> 2mx^2 + (3m – 2)x – 3 = 0
  Để hai phương trình 2x +3 = 0 và (2x + 3)(mx – 1) = 0 tương đương nhau thì
  {(2mx^2 = 0),(3m – 2 = -2):}
  <=> {(m = 0),(3m = -2 + 2):}
  <=> {(m = 0),(3m = 0):}
  <=> {(m = 0),(m = 0):}
  <=> m = 0
  Vậy m = 0 thì 2x + 3 = 0 và (2x + 3)(mx – 1) = 0 tương đương nhau
  $#duong612009$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới