Tìm min `5x^2-4xy+2x+y^2-2y+102`

Tìm min `5x^2-4xy+2x+y^2-2y+102`

2 bình luận về “Tìm min `5x^2-4xy+2x+y^2-2y+102`”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đặt A=5x^2-4xy+2x+y^2-2y+102
   =(4x^2-4xy+y^2)+x^2+2x-2y+102
   =(2x-y)^2+2(2x-y)+x^2-2x+1+101
   =(2x-y)^2+2(2x-y)+1+(x-1)^2+100
   =(2x-y+1)^2+(x-1)^2+100
  Vì :
  (2x-y+1)^2>=0AAx;y
  (x-1)^2>=0AAx
  =>(2x-y+1)^2+(x-1)^2>=0
  =>(2x-y+1)^2+(x-1)^2+100>=100
  Hay  A>=100
  Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi : $\begin{cases} 2x-y+1=0\\x-1=0 \end{cases}$
  <=>$\begin{cases} x=1\\y=3 \end{cases}$
  Vậy A_{min}=100 đạt được khi x=1;y=3

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  5x^2-4xy+2x+y^2-2y+102
  =(4x^2-4xy+y^2)+(4x-2y)+1+(x^2-2x+1)+100
  =(2x-y)^2+2(2x-y)+1+(x-1)^2+100
  =(2x-y+1)^2+(x-1)^2+100
  Với AAx,y có: (2x-y+1)^2\ge0;(x-1)^2\ge0
  =>(2x-y+1)^2+(x-1)^2+100\ge100
  Dấu = xảy ra khi: {(2x-y+1=0),(x-1=0):}
  =>{(2x-y+1=0),(x=1):}
  =>{(2.1-y+1=0),(x=1):}
  =>{(y=3),(x=1):}
  Vậy x=1;y=3 thì biểu thức trên có GTNN là 100

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới