tìm tất cả các cặp (x,y) nguyên thoả mãn x^2-4x=y^2-1

tìm tất cả các cặp (x,y) nguyên thoả mãn x^2-4x=y^2-1Viết một bình luận

Câu hỏi mới