Tính nhanh giá trị biểu thức: (2*x+1)^2 + (2*x-1)^2 -2*(1 +2*x)*(1 -2*x) , (x = 100)

Tính nhanh giá trị biểu thức: (2*x+1)^2 + (2*x-1)^2 -2*(1 +2*x)*(1 -2*x) , (x = 100)

1 bình luận về “Tính nhanh giá trị biểu thức: (2*x+1)^2 + (2*x-1)^2 -2*(1 +2*x)*(1 -2*x) , (x = 100)”

 1. Giải đáp:
  160000 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  (2x+1)^2+(2x-1)^2-2(1+2x)(1-2x)
  =(2x+1)^2+(2x-1)^2+2(2x+1)(2x-1)
  =(2x+1)^2+2(2x+1)(2x-1)+(2x-1)^2
  =(2x+1+2x-1)^2
  =(4x)^2
  =16x^2
  Thay x=100 vào biểu thức ta được:
  16.100^2=16.10000=160000 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới