Tính: `(x/(x+y) +y/(x-y)) :( 1/(x^2-y^2)) `

Tính:
`(x/(x+y) +y/(x-y)) 🙁 1/(x^2-y^2)) `

2 bình luận về “Tính: `(x/(x+y) +y/(x-y)) :( 1/(x^2-y^2)) `”

 1. Giải đápLời giải và giải thích chi tiết:
   (x/{x+y}+y/{x-y}):(1/{x^2-y^2})
  =[{x(x-y)+y(x+y)}/{(x-y)(x+y)}].(x^2-y^2)
  =({x^2-xy+xy+y^2}/{x^2-y^2}).(x^2-y^2)
  ={x^2+y^2}/1
  =x^2+y^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới