trong một khu vui chơi, người ta dùng 1 mô hình kim tự tháp bằng bê tông cốt thép . Kim tự tháp là hình chóp đều , đáy là hìn

trong một khu vui chơi, người ta dùng 1 mô hình kim tự tháp bằng bê tông cốt thép . Kim tự tháp là hình chóp đều , đáy là hình vuông mỗi cạnh 3m, chiều cao hình chóp là 4m. Tính khối lượng bê tông cốt thép đã sử dụng. Biết rằng khối lượng bê tông cốt thép là 2,5 tấn/mét khối.

1 bình luận về “trong một khu vui chơi, người ta dùng 1 mô hình kim tự tháp bằng bê tông cốt thép . Kim tự tháp là hình chóp đều , đáy là hìn”

Viết một bình luận