trong năm học vừa qua khối 8 có 27 em đạt danh hiệu học sinh giỏi và học sinh tiên tiến.mỗi em học sinh giỏi được thưởng 3 qu

trong năm học vừa qua khối 8 có 27 em đạt danh hiệu học sinh giỏi và học sinh tiên tiến.mỗi em học sinh giỏi được thưởng 3 quyển vở,mỗi em học học sinh tiên tiến được thưởng 2 quyển vở.do đó tổng số vở thưởng cho các em học sinh giỏi và khá là 66 quyển.tính số học sinh giỏi và học sinh tiên tiến

1 bình luận về “trong năm học vừa qua khối 8 có 27 em đạt danh hiệu học sinh giỏi và học sinh tiên tiến.mỗi em học sinh giỏi được thưởng 3 qu”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết :
  Gọi số học sinh đạt dạnh hiệu học sinh giỏi và học sinh tiên tiến lần lượt là x và y (x;y in N*)
  Theo bài ra ta có :
  Tổng số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi và tiên tiến là 27
  =>x+y=27 (1)
  => Số vở mỗi em đạt danh hiệu học sinh giỏi nhận được là 3x
  => Số vở mỗi em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến nhận được là 2y
  Mà tổng số vở thưởng cho các em là 66
  =>3x+2y=66 (2)
  Lấy (2) trừ (1) vế theo vế ta được :
  (3x+2y)-(x+y)=66-27
  =>3x+2y-x-y=39
  =>2x+y=39 (3)
  Lấy (3) trừ (1) vế theo vế ta được :
  (2x+y)-(x+y)=39-27
  =>2x+y-x-y=15
  =>x=15
  Thay x=15 vào (1) ta được :
  15+y=27
  =>y=27-15
  =>y=12
  Vậy số học sinh giỏi là 15 em, số học sinh tiên tiến là 12 em .

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới