uống bao nhiêu chai nước 350ml thì mới = 2,5l nước

uống bao nhiêu chai nước 350ml thì mới = 2,5l nước

1 bình luận về “uống bao nhiêu chai nước 350ml thì mới = 2,5l nước”

 1. 1ml = 1 l
  2,5 l = 2500 ml
  cần uống số chai là :
   2500 : 350 = 7 (dư 50) 
  => cần số chai nước 350 ml để = 2,5 l là :
  7 + 1 = 8 (chai)
              Đ/S : 8 chai
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới