Vận dụng hằng đẳng thức chứng minh biểu thức 2x-x^2-1<0 với mọi số thực x luôn dương

Vận dụng hằng đẳng thức chứng minh biểu thức 2x-x^2-1<0 với mọi số thực x luôn dương

1 bình luận về “Vận dụng hằng đẳng thức chứng minh biểu thức 2x-x^2-1<0 với mọi số thực x luôn dương”

 1. Giải đáp:
   ta có:
  2x-x^{2}-1
  =-(x^{2}-2x+1)
  =-(x^{2}-2.x.1+1^{2})
  =-(x-1)^{2}
  Ta có:
  (x-1)^{2}\ge0∀x\inRR
  => -(x-1)^{2}<0∀x\inRR(đpcm)
  Vậy 2x-x^{2}-1<0∀x\inRR
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới