1 cái hộp có 100 bi xanh 50 bi đỏ 50 bi đen. Người ta lấy 25% số bi xanh, 50% số bi đỏ hỏi tỉ lệ bi đen hiện nay là bao nhiêu

1 cái hộp có 100 bi xanh 50 bi đỏ 50 bi đen. Người ta lấy 25% số bi xanh, 50% số bi đỏ hỏi tỉ lệ bi đen hiện nay là bao nhiêuViết một bình luận

Câu hỏi mới