1 CH nhập về 80 hộp bút với giá 60000. Đợt 1 CH bán 67 cái và để thanh lý hết CH giảm 20% giá đợt 1 và CH lời 1933800 a) hỏi

1 CH nhập về 80 hộp bút với giá 60000. Đợt 1 CH bán 67 cái và để thanh lý hết CH giảm 20% giá đợt 1 và CH lời 1933800
a) hỏi CH thu về? Tiền khi bán hết 80 hộp bút
b) hỏi đợt 1 CH bán ? Tiền 1 hộp bút

1 bình luận về “1 CH nhập về 80 hộp bút với giá 60000. Đợt 1 CH bán 67 cái và để thanh lý hết CH giảm 20% giá đợt 1 và CH lời 1933800 a) hỏi”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới