1 khu vườn hcn có chu vi =48m. Nếu tăng chiều rộng lên 4 lần vào chiều dài lên 3 lần thì chu vi của khu vườn sẽ là 162m. Hãy

1 khu vườn hcn có chu vi =48m. Nếu tăng chiều rộng lên 4 lần vào chiều dài lên 3 lần thì chu vi của khu vườn sẽ là 162m. Hãy tìm S của khu vườn ban đầu

2 bình luận về “1 khu vườn hcn có chu vi =48m. Nếu tăng chiều rộng lên 4 lần vào chiều dài lên 3 lần thì chu vi của khu vườn sẽ là 162m. Hãy”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi chiều dài khu vườn là x (x>y)
  chiều rộng khu vườn là y (y>0)
  chu vi của khu vườn là 48m
  -> 2(x+y)=48 (1)
  Vì khi tăng chiều rộng 4 lần, chiều dài 3 lần thì chu vi khu vườn sẽ là 168m
  -> 2(3x + 4y)=162
  Từ (1) và (2) ta có hpt:

  $\left \{ {{2(x+y)=48} \atop {2(3x+4y)=162}} \right.$  

  <=>$\left \{ {{2x+2y=48} \atop {6x+8y=162}} \right.$ 

  Giải hpt ta nhận đc kq:

  $\left \{ {{x=15} \atop {y=9}} \right.$

  => Diện tích khu vườn ban đầu:

  S= 15×9 = 135m2

  Vậy diện tích khu vườn ban đầu là 135m2.

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $#EM THAM KHẢO$
  Gọi chiều dài và chiều rộng của khu vườn hình chữ nhật lần lượt là : x , y (24 > x > y > 0)
  Vì khu vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 48m nên ta có (x + y). 2 = 48
  Nếu tăng chiều rộng lên bốn lần và chiều dài lên ba lần thì chu vi của khu vườn sẽ là 162m
  ⇒ ta có phương trình : (4y + 3x). 2 = 162
  Ta có hpt : 
  {((x+y).2),(),((3x+4y)):}⇔ {(x+y=24),(),(3x+4y=81):} ⇔ {(x=15),(),(y=9):}
  ⇒Diện tích của khu vườn là 
       9 xx 15= 135(m^2)
  Vậy diện tích của khu vườn là 135m^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới