1 mảnh đất hcn có chu vi 160m. Nếu tăng chiều rộng thêm 10m và giảm chiều dài đi 10m thì diện tích tăng thêm 100m ². tính chi

1 mảnh đất hcn có chu vi 160m. Nếu tăng chiều rộng thêm 10m và giảm chiều dài đi 10m thì diện tích tăng thêm 100m ². tính chiều dài và chiều rộng ban đầuViết một bình luận