16a+16b=1 3a+6b=1 phần 4 Giúp em với ạ em cám ơn ạ em cần gấp ạ Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

16a+16b=1
3a+6b=1 phần 4
Giúp em với ạ em cám ơn ạ em cần gấp ạ
Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại sốViết một bình luận

Câu hỏi mới