$x^{2}$ -2(m+1)x+2m+1=0 cm pt luôn có 2 nghiệm với mọi m

$x^{2}$ -2(m+1)x+2m+1=0
cm pt luôn có 2 nghiệm với mọi mViết một bình luận

Câu hỏi mới