x^2 + 3x -m^2 =0 tìm m để phương trình có một nhiệm bằng 1 . tìm nghiệm còn lại

x^2 + 3x -m^2 =0 tìm m để phương trình có một nhiệm bằng 1 . tìm nghiệm còn lại

1 bình luận về “x^2 + 3x -m^2 =0 tìm m để phương trình có một nhiệm bằng 1 . tìm nghiệm còn lại”

Viết một bình luận