2 công nhân làm chung trong 12 giờ sẽ hoàn thành xong công việc đã định.Họ làm chung với nhau trong 4 giờ thì tổ thứ nhất đượ

2 công nhân làm chung trong 12 giờ sẽ hoàn thành xong công việc đã định.Họ làm chung với nhau trong 4 giờ thì tổ thứ nhất được điều đi làm việc khác , tổ thứ 2 làm nốt công việc còn lại trong 10 giờ thì tổ làm 1 mình thì bao lâu sẽ hoàn thành cvViết một bình luận

Câu hỏi mới