2 công nhân làm chung trong 12 ngày thì hoàn thành công việc đã định.họ làm với nhau 4 ngày thì người thứ nhất được điều đi l

2 công nhân làm chung trong 12 ngày thì hoàn thành công việc đã định.họ làm với nhau 4 ngày thì người thứ nhất được điều đi làm công việc khác,người thứ 2 làm việc còn lại trong 10 ngày. hỏi người thứ nhất hoàn thành 1 mình công việc trong bao lâuViết một bình luận

Câu hỏi mới