A=2x+2 với x lớp hơn hoặc bằng 2 ,tìm giá trị lớp nhất của A

A=2x+2 với x lớp hơn hoặc bằng 2 ,tìm giá trị lớp nhất của AViết một bình luận

Câu hỏi mới