a)2x+y=11 5x-y=3 Giúp em với ạ em cám ơn ạ e cần gấp ạ Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

a)2x+y=11
5x-y=3
Giúp em với ạ em cám ơn ạ e cần gấp ạ
Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại sốViết một bình luận

Câu hỏi mới