a)3x+y=3 2x-y=7 Giúp e với ạ e cám ơn ạ e cần gấp ạ Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số

a)3x+y=3
2x-y=7
Giúp e với ạ e cám ơn ạ e cần gấp ạ
Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số

2 bình luận về “a)3x+y=3 2x-y=7 Giúp e với ạ e cám ơn ạ e cần gấp ạ Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số”

 1. Giải đáp:
  a)
  $\begin{cases} 3x+y=3\\2x-y=7\\ \end{cases}$
   <=> $\begin{cases} 3x+y=3\\5x=10\\ \end{cases}$
  <=> $\begin{cases} 3x+y=3\\x=2\\ \end{cases}$
  <=> $\begin{cases} 3.2+y=3\\x=2\\ \end{cases}$
  <=> $\begin{cases} y=-3\\x=2\\ \end{cases}$
  Vậy hệ phương trình có nghiẹm duy nhất là (x;y)=(2;-3)

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  (x;y)=(2;-3)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  {(3x+y=3),(2x-y=7):}
  <=>{(5x=10),(2x-y=7):}
  <=>{(x=2),(2*2-y=7):}
  <=>{(x=2),(y=-3):}
  Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y)=(2;-3)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới