ΔABC A , đường cao AH. Biết AB = 3a, BC = 10a, với a là số thực dương. 1) Tính BH theo a 2) Tính cos ABC

ΔABC A , đường cao AH. Biết AB = 3a, BC = 10a, với a là số thực dương.
1) Tính BH theo a
2) Tính cos ABC

1 bình luận về “ΔABC A , đường cao AH. Biết AB = 3a, BC = 10a, với a là số thực dương. 1) Tính BH theo a 2) Tính cos ABC”

 1. a) -Xét ΔABC vuông tại A có đường cao AH: 
          $AB^{2}$=BH.BC (hệ thức lượng trong tam giác vuông)
       ⇔$9a^{2}$=BH.10a
       ⇒BH=$\frac{9a^{2}}{10a}$=$\frac{9a}{10}$
  b) -Xét ΔABC vuông tại A, có: Cos∠ABC=$\frac{AB}{BC}$=$\frac{3a}{10a}$=$\frac{3}{10}$

  abc-a-duong-cao-ah-biet-ab-3a-bc-10a-voi-a-la-so-thuc-duong-1-tinh-bh-theo-a-2-tinh-cos-abc

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới