b)2x+3y=4 x+2y=5 Giúp em với ạ em cám ơn ạ em cần gấp ạ Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

b)2x+3y=4
x+2y=5
Giúp em với ạ em cám ơn ạ em cần gấp ạ
Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại sốViết một bình luận

Câu hỏi mới