Bài 1: Cho phương trình ẩn `x`, tham số `m` `4x^2 +2mx -m+1=0` Tìm `m` để pt có nghiệm `x=1` tìm nghiệm còn lại

Bài 1: Cho phương trình ẩn `x`, tham số `m`
`4x^2 +2mx -m+1=0`
Tìm `m` để pt có nghiệm `x=1` tìm nghiệm còn lạiViết một bình luận

Câu hỏi mới