Bài 3: (2 điểm). Một ô tô từ Gia Lai đi Kon Tum. Vì khởi hành chậm so với dự định 12 deg phút nên phải tăng vận tốc thêm 10km

Bài 3: (2 điểm). Một ô tô từ Gia Lai đi Kon Tum. Vì khởi hành chậm so với dự định 12 deg phút nên phải tăng vận tốc thêm 10km / h so với dự định, vì vậy đã đến Kon Tum đúng giờ. Tính vận tốc dự định của ô tô biết quãng đường Gia Lai Kon Tum dài 60 km.

2 bình luận về “Bài 3: (2 điểm). Một ô tô từ Gia Lai đi Kon Tum. Vì khởi hành chậm so với dự định 12 deg phút nên phải tăng vận tốc thêm 10km”

 1. Gọi vận tốc dự định của oto là x (km//h)
  ĐK: x>0
  => Thời gian đi dự định của oto là: 60/x (h)
  Vận tốc thực tế của oto là: x+10 (km//h)
  => Thời gian đi thực tế của oto là: 60/(x+10)
  Đổi 12p=1/5h
  Theo đề bài, ta có PT:
  60/x-60/(x+10)=1/5
  <=> 300(x+10)-300x=x(x+10)
  <=> 300x+3000-300x=x^2+10x
  <=> x^2+10x-3000=0
  <=> x^2+60x-50x-3000=0
  <=> x(x+60)-50(x+60)=0
  <=> (x+60)(x-50)=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x+60=0\\x-50=0\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=-60(ktm)\\x=50(tm)\end{array} \right.\) 
  Vậy vận tốc dự định của oto là 50km//h
  #TD
   

  Trả lời
 2. Giải
  Đổi 12 phút =1/5h
  Gọi vận tốc dự định là x(x>0,text{km/h})
  Vận tốc thực tế là x+10(text{km/h})
  Thời gian đi dự định là:60/x(h)
  Thời gian đi thực tế là:60/(x+10)(h)
  Theo đề, ta có:60/x-60/(x+10)=1/5
  =>300(x+10)-300x=x(x+10)
  <=>x^2+10x=3000
  <=>x^2+10x-3000=0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=50\text{(nhận)}\\x=-60\text{(loại)}\end{array} \right.\) 
  Vậy vận tốc dự định của ô tô là 50text{km/h}.

  Trả lời

Viết một bình luận