Bài `7`: `\Delta` `ABC` nội tiếp `(O)`, trực tâm `H` nằm trong `\Delta`. Tia `AO` cắt đường tròn ở `D`. `a)` `BHCD` là hình g

Bài `7`: `\Delta` `ABC` nội tiếp `(O)`, trực tâm `H` nằm trong `\Delta`. Tia `AO` cắt đường tròn ở `D`.
`a)` `BHCD` là hình gì
`b)` Gọi `I` là trung điểm của `BC`. CM: `H,I,D` thẳng hàng
`c)` `OI= 1/2 .AH`
`———`
`-` mình học tới sách tập `2` toán `9` rồi
`-` đã học tới bài:
`+` `1.` góc ở tâm – góc nội tiếp
`+` `2.` liên hệ giữa dây cung. GÓc tạo bởi tiếp tuyến và dây
`–>` vì học kiến thức trên nên nếu phần nào cần thì dùng `2` cái trên nhéViết một bình luận

Câu hỏi mới