Bài này điều kiện của ` Δ` là gì thế ạ? cho phương trình : `x^2 -4x+m-2=0` Tìm `m` để phương trình có `2` nghiệm `x_1;x_2` sa

Bài này điều kiện của ` Δ` là gì thế ạ?
cho phương trình :
`x^2 -4x+m-2=0`
Tìm `m` để phương trình có `2` nghiệm `x_1;x_2` sao cho
`x_1 (2x_1 + x_2) -8= 4m +( x_2 -4)^2`

1 bình luận về “Bài này điều kiện của ` Δ` là gì thế ạ? cho phương trình : `x^2 -4x+m-2=0` Tìm `m` để phương trình có `2` nghiệm `x_1;x_2` sa”

Viết một bình luận