bài1:cho(O;R). Từ một điểm A ở ngoài đường tròn tâm O, vẽ các tiếp tuyến AB,AC với(O) có B,C là tiếp điểm.Gọi H là giao điểm

bài1:cho(O;R). Từ một điểm A ở ngoài đường tròn tâm O, vẽ các tiếp tuyến AB,AC với(O) có B,C là tiếp điểm.Gọi H là giao điểm của AO và dây BC. Kẻ đường kính BD.
a)chứng minh 4 điểm A,B,O,C cùng thuộc một đường tròn?
b)biết R=3cm. Tính độ dài tích OA.OH?
c)tiếp tuyến của (O) tại D cắt BC tại E. Chứng minh tam giác ACD đồng dạng với tam giác OCE?
giúp mình nha,mình đang cần.cảm ơn!Viết một bình luận

Câu hỏi mới