Bạn H dùng 38 tờ tiền gồm 2 loại tiền 50.000 đồng và 20.000 đồng để mua một món hàng trị giá 1.290.000 . Khi thanh toa

Bạn H dùng 38 tờ tiền gồm 2 loại tiền 50.000 đồng và 20.000 đồng để mua một món hàng trị giá 1.290.000 . Khi thanh toán bạn H được thối lại 10.000 đồng . Hỏi số tiền mỗi loại bạn H đã sử dụngViết một bình luận

Câu hỏi mới